Για να φθάσει μια υπόθεση στο γραφείο ενός ιδιωτικού ερευνητή – ντετέκτιβ σημαίνει ότι η επίλυση της απαιτεί πολύπλοκες διαδικασίες. Η συλλογή γρήγορων και αξιόπιστων πληροφοριών είναι καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα και πολλές φορές και μόνο οι διαφορετικές τοποθεσίες που εξελίσσεται μια υπόθεση αποτελούν καθοριστικό εμπόδιο.

Φανταστείτε ένα γραφείο ιδιωτικών ερευνών – ντετέκτιβς με έδρα την Αθήνα ή την Θεσσαλονίκη, το οποίο απασχολεί έναν συγκεκριμένο αριθμό ιδιωτικών ερευνητών – ντετέκτιβ και αναλαμβάνει μια υπόθεση που εκτείνεται από το Ηράκλειο της Κρήτης έως την Λάρισα και την Καβάλα . Οι αποστάσεις και η έλλειψη γνώσης της κάθε πόλης και των ιδιαίτερων καταστάσεων που επικρατούν σε αυτές αποτελούν παράγοντες που δυσχεραίνουν την υπόθεση.

Για τους παραπάνω λόγους, κάθε σοβαρό γραφείο ιδιωτικών ερευνών – ντετέκτιβς πρέπει να διαθέτει ένα αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Δίκτυο συνεργατών που δεν περιλαμβάνει μόνο ιδιωτικούς ερευνητές – ντετέκτιβς άλλων γραφείων αλλά και μια σειρά ανθρώπους διαφόρων ειδικοτήτων ικανούς να γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις στην περιοχή που δραστηριοποιούνται.

Τα γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών Υδρόγειος Detectives, έχουν έδρα στην Αθήνα.  Ωστόσο διαθέτουμε ένα  μεγάλο δίκτυο έμπειρων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα ενώ υπάρχει και πολύχρονη συνεργασία με γραφεία ιδιωτικών ερευνών και στο εξωτερικό.