ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιτήρηση Προσώπων

  • Ελάτε σε εμάς για να βοηθήσουμε στο πρόβλημά σας με απόλυτη εχεμύθεια!

Μία από τις συνηθέστερες υποθέσεις που απασχολούν έναν ιδιωτικό ερευνητή – ντέτεκτιβ είναι η επιτήρηση προσώπων. Άτομα που μπορούν να αποτελέσουν επίκεντρο των ερευνών μας είναι παιδιά και έφηβοι, σύζυγοι και σύντροφοι, διάφοροι συγγενείς, εργαζόμενοι, νυν και πρώην συνεργάτες κ.λπ.

Γονείς που έχουν ενδείξεις ότι τα παιδιά τους κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών και δεν θέλουν να προβούν σε αυθαίρετα συμπεράσματα απευθύνονται σε κάποιο ιδιωτικό ερευνητή – ντετεκτιβ προκειμένου να ερευνήσει την υπόθεσή τους σε βάθος.

Επίσης, όλες οι ενέργειες μας γίνονται για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για δικαστικούς αγώνες, τα οποία μπορεί να είναι καθοριστικά για την έκβαση της υπόθεσης.

Τέλος, οι επιτηρήσεις ατόμων γίνονται για την επιβεβαίωση ή μη τυχόν υποψιών του πελάτη σχετικά με κάποιο συνεργάτη, πελάτη, εργαζόμενο ή ακόμα και το σύντροφο ή οποιοδήποτε συγγενικό πρόσωπο.

Κατά τα 33 χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στον τομέα των ιδιωτικών ερευνών, έχουμε φέρει εις πέρας πολλές τέτοιες υποθέσεις. Το γραφείο μας διαθέτει την πείρα, την τεχνογνωσία, καθώς και τα μέσα προκειμένου να ανταποκριθεί επιτυχώς στις πλέον απαιτητικές υποθέσεις. Είμαστε σε θέση να διεξάγουμε πληθώρα διαφορετικών τεχνικών επιτήρησης, και σε συνδυασμό με την εφαρμογή του κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπορούμε να παρέχουμε επαρκή στοιχεία για να υποστηρίξουμε την υπόθεσή σας.