ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανίχνευση Διαρροής Πληροφοριών

  • Ελάτε σε εμάς για να βοηθήσουμε στο πρόβλημά σας με απόλυτη εχεμύθεια!

Ένα φαινόμενο που έχουμε συναντήσει πολλές φορές σε επιχειρηματικές έρευνες είναι αυτό της διαρροής πληροφοριών. Πολλοί επιχειρηματίες, δηλαδή, απευθύνονται στο γραφείο μας για να διερευνήσουν πώς σημαντικές πληροφορίες για τις μελλοντικές ενέργειες της εταιρείας τους έφτασαν στα χέρια των ανταγωνιστών και επέτρεψαν σε αυτούς είτε να αντιδράσουν άμεσα σε κάποια αιφνιδιαστική ενέργεια της επιχείρησής τους, είτε, ακόμα χειρότερα, να την προλάβουν και να παρουσιάσουν πρώτοι στην αγορά τη στρατηγική που σχεδίαζαν εδώ και πολύ καιρό. Σε κάθε περίπτωση, οι επιπτώσεις είναι σημαντικές και επιφέρουν μεγάλες ζημίες στην επιχείρηση βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι υποψίες των επιχειρηματιών για διαρροή πληροφοριών, δυστυχώς επιβεβαιώνεται, και έτσι απευθύνονται σε κάποιον ιδιωτικό ερευνητή – ντέτεκτιβ* για να διελευκάνει την υπόθεσή σας.

Στο γραφείο μας καταλήγουν συχνά τέτοιες περιπτώσεις, και με τις άμεσες και κυρίως διακριτικές μας ενέργειες, καταφέρνουμε στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα να ανιχνεύσουμε τη διαρροή.

Οι πληροφορίες συνήθως διαδίδονται από κάποιον υπάλληλο ο οποίος, είτε επειδή νιώθει εξαιρετικά αδικημένος από τη στάση σας απέναντί του, είτε επειδή ο ανταγωνισμός τον δελέασε με χρηματικά ή άλλα μέσα, έχει προβεί σε σημαντικές αποκαλύψεις σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχείρησής σας, τις στρατηγικές που σχεδιάζετε, ή άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, ο ανταγωνισμός έχει καταφέρει να εγκαταστήσει στην επιχείρησή σας ειδικά ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία του επιτρέπουν να επιτηρεί τις κινήσεις και τις συνομιλίες σας ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Στα Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών Υδρόγειος Ντετέκτιβς με CEO την Άννα Μαρία Καζάκη διαθέτουμε την πείρα, την τεχνογνωσία και τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να ρίξουμε φως σε τέτοιες υποθέσεις και να εντοπίσουμε τυχόν διαρροές πληροφοριών της επιχείρησής σας. Κινούμαστε διακριτικά και χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες μεθόδους, ώστε να μην γίνουμε αντιληπτοί από τον ανταγωνισμό ή τους υπαλλήλους που συμμετέχουν στη διαρροή και επιτυγχάνουμε εξαιρετικά αποτελέσματα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.